Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Długosiodło za rok szkolny 2018/2019

Dodano: 24 października 2019 r. - godz. 13:28

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 11 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe / Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm./ W art.7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm./ zapisano, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty między innymi w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-10 godz. 15:03

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 761 063

Liczba pojedynczych informacji:
3 035

Liczba plików (załączników):
5 018