Informacja Wójta Gminy

Dodano: 04 września 2019 r. - godz. 16:53

O G Ł O S Z E N I E

W związku z licznymi skargami na swobodne przebywanie psów w miejscach publicznych (zwłaszcza w pobliżu szkół), przypominam właścicielom zwierząt o obowiązku sprawowania nad nimi właściwej opieki wykluczającej uciążliwość i zagrożenie dla ludzi. Zwierzęta domowe, w szczególności psy, należy trzymać na terenie nieruchomości w taki sposób, aby nie wydostały się na zewnątrz.

Zabrania się przebywania psów w miejscach publicznych bez nadzoru i odpowiednich zabezpieczeń, jak kaganiec i smycz.

Przypominam, że w okresie zimowym każdy kto utrzymuje zwierzę domowe ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 122 z późn. zm.),
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło (Uchwała Nr XXIX/362/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r.)

Wójt Gminy Długosiodło
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-06-04 godz. 09:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 662 177

Liczba pojedynczych informacji:
2 999

Liczba plików (załączników):
4 947