Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego

Dodano: 05 marca 2019 r. - godz. 08:44

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

Informację
o wyniku przetargu ustnego ograniczonego
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długosiodło,
który odbył się w dniu 22 lutego 2019 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło przy ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło.

VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Chrzczanka Włościańska, gmina Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00021333/3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 324/16 o powierzchni 0,1401 ha, przeznaczonej pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 25 000,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 25 250,00 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 1
liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0
nabywca nieruchomości - Pan Marcin Michał Podleś

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-01-20 godz. 10:12

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 345 482

Liczba pojedynczych informacji:
3 166

Liczba plików (załączników):
5 400

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe