Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Dodano: 06 listopada 2018 r. - godz. 08:37

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
podaję do publicznej wiadomości:

Informację
o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Długosiodło,

które odbyły się w dniu 26 października 2018 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło przy ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło.

 1. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Chrzczanka Włościańska, gmina Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00021333/3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 324/16 o powierzchni 0,1401 ha, przeznaczonej pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości - 30 000,00 zł

  najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak
  liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 ( brak wpłat wadium )
  liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
  nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 2. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Chrzczanka Włościańska, gmina Długosiodło, objętej księgą wieczystą nr OS1W/00021333/3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 324/13 o powierzchni 0,1003 ha, przeznaczonej pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości - 20 000,00 zł

  najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 20 200,00 zł
  liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1
  liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
  nabywca nieruchomości – Pani Dorota Marta Michalska

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-01-20 godz. 10:12

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 345 372

Liczba pojedynczych informacji:
3 166

Liczba plików (załączników):
5 400

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe