Informacja dla Beneficjentów projektu OZE w zakresie pompy ciepła do CWU

Dodano: 05 stycznia 2023 r. - godz. 14:17

Informacja dla Beneficjentów projektu nr RPMA.04.01.00-14-6930/16,
"Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów"
ws. przeglądu gwarancyjnego użytkowanych pomp ciepła.

Szanowna/y Pani/Pan
Beneficjentka/Beneficjent projektu OZE
w zakresie pompy ciepła do CWU

dotyczy: projektu nr RPMA.04.01.00-14-6930/16, „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów”

W nawiązaniu do § 4 umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Gminą Długosiodło w sprawie określenia praw i obowiązków stron tejże umowy związanych z realizacją ww. projektu, instrukcji obsługi pompy ciepła do CWU oraz zaleceń producenta w sferze utrzymywania urządzenia w dobrym stanie technicznym informuję, iż planowane są w miesiącach styczeń - luty br. przeglądy gwarancyjne pomp ciepła będących w Państwa użytkowaniu.

Zgodnie z zapisami instrukcji obsługi regularnie przeprowadzana konserwacja gwarantuje bezusterkową, energooszczędną, przyjazną dla środowiska i bezpieczną eksploatację grzewczą.

Standardowa długość okresu gwarancyjnego użytkowanego przez Państwa urządzenia to 2 lata. W ramach projektu, w trosce o Państwa zadowolenie, został wynegocjowany wydłużony do 5 lat okres gwarancyjny.

Utrzymanie ww. przywilejów gwarancyjnych uwarunkowane jest wykonaniem wspomnianych przeglądów technicznych i konserwacji (w tym spisaniem protokołu serwisowego potwierdzającego fakt wykonania wszystkich wymaganych czynności serwisowych). Koszt usługi serwisowej, w skład której wchodzą czynności serwisowe m. in. takie jak:

  1. kontrola działania zaworów bezpieczeństwa,
  2. kontrola odpływu kondensatu,
  3. kontrola swobodnego ruchu wentylatora,
  4. czyszczenie parownika,
  5. wymiana anody magnezowej

został pokryty w ramach projektu. Po Państwa stronie jako użytkownika urządzenia zostają koszty materiałów eksploatacyjnych, m. in. koszty anody magnezowej, które w 2023 r. wynoszą 350 zł brutto.

Poprawne działanie anody magnezowej chroni wbudowany zasobnik ciepłej wody użytkowej przed postępowaniem korozji elektrochemicznej, ściśle uzależnionej od jakości wody.

Termin serwisu gwarancyjnego zostanie z Państwem ustalony telefonicznie przez przedstawiciela autoryzowanej firmy instalatorskiej. Opłata za anodę magnezową będzie pobierana w gotówce podczas umówionej wcześniej wizyty serwisowej, potwierdzona dowodem wpłaty KP. Po dostarczeniu przez serwisanta dowodu wpłaty KP do biura, zostanie wystawiona Faktura zakupu, którą otrzymają Państwo w oryginale pocztą.

Jednocześnie informuję, iż odmowa przez Państwa wykonania przeglądu gwarancyjnego z wymianą anody jest równoznaczna z rezygnacją z gwarancji na pompę do CWU i w przypadku wystąpienia awarii urządzenia, ewentualne naprawy wykonywane będą odpłatnie.

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Dodatkowe informacje:

Beata Kiełczewska – Urząd Gminy Długosiodło, tel.: 29 64 23 671, e-mail: b.kielczewska@dlugosiodlo.pl,
Firma instalatorska – 32 4147544 – proszę powołać się na projekt OZE Gmina Długosiodło i przeglądy gwarancyjne.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2023)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2023-02-06 godz. 15:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
6 403 238

Liczba pojedynczych informacji:
3 852

Liczba plików (załączników):
6 750

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe