Informacja ws. budowanej sieci światłowodowej

Dodano: 12 lutego 2021 r. - godz. 11:42

Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Długosiodło w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)

Inwestycja zakłada budowę sieci światłowodowej (do abonenta) na terenach nie uzbrojonych w infrastrukturę telekomunikacyjną, dla których nie było perspektywy budowy takowej przez podmioty komercyjne z przyczyn ekonomicznych.

Projekt prowadzony jest przez Ministerstwo Cyfryzacji (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w którym Urząd Gminy Długosiodło nie uczestniczy i nie ma wpływu na trasę przebiegu linii światłowodowych czy warunki techniczne sieci.

Na podstawowym etapie budowy (który będzie rozszerzany) linie światłowodowe przebiegają przez 10 miejscowości z terenu gminy zapewniając przyłącza w ponad 420 punktach adresowych.

Wykonawca (firma INEA S.A.) projektował przebieg trasy kierując się względami optymalizacji tzn. linia światłowodowa jest budowana tam, gdzie w ramach odcinka o konkretnej długości można było podłączyć maksymalną liczbę abonentów. Stąd wybór padł na miejscowości o względnie zwartej zabudowie. Ponadto inwestycja zakłada budowę przyłącz we wszystkich szkołach z terenu gminy z wyjątkiem jednostki w Starym Bosewie, która przyłącze światłowodowe już posiada.

Załączony do niniejszej informacji wykaz zawiera tkz. listę podstawową punktów adresowych przewidzianych do podłączenia. Lista podstawowa to punkty podłączane w ramach umowy przetargowej. Wykonawca, na etapie budowy przyłącz z listy podstawowej, w pojedynczych przypadkach (tam gdzie uznaje to za zasadne) buduje dodatkowe przyłącza we własnym zakresie z własnych środków.

Lista podstawowa nie jest ostatecznym wykazem punktów adresowych do których dostarczone zostaną przyłącza. Sieć zaprojektowana jest z założeniem jej rozbudowy. Wykonawca po zakończeniu etapu podstawowego planuje rozszerzać jej zasięg podłączając kolejnych abonentów. Co istotne, z wybudowanej infrastruktury będą mogli korzystać inni operatorzy tworząc własne sieci kierowane do swoich klientów.

Abonenci którzy otrzymają swoje przyłącza będą mogli z nich korzystać na zasadach komercyjnych. Abonament nie jest darmowy, ani nie jest w żaden sposób dofinansowywany. Bardzo istotny jest fakt, że klient może podpisać umowę na usługi z dowolnym operatorem telekomunikacyjnym, a nie tylko z podmiotem który sieć wybudował.

Zakończenie budowy etapu podstawowego i oddanie sieci do użytku planowane jest na rok 2021, jednak ze względu na obecną sytuację epidemiczną nie wykluczone, że termin ten zostanie przesunięty.

Czynimy starania aby zasięg internetu światłowodowego był jak największy, o czym będziemy informować.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Dodatkowe informacje ws. sieci światłowodowej

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-03-02 godz. 13:55

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 483 342

Liczba pojedynczych informacji:
3 213

Liczba plików (załączników):
5 545

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe