nieaktualne
24

marca

2011

15:18

Informacja o V Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dnia 31 marca 2011 roku (czwartek) o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Długosiodło, przy ul. T. Kościuszki nr 2 odbędzie się V zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło.

Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 942

nieaktualne
22

marca

2011

09:32

Zawiadomienie Starosty Wyszkowskiego

Zawiadomienie Starosty Wyszkowskiego o ustaleniu odszkodowania za działkę położoną w Blochach która na mocy decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego stała się własnością Powiatu Wyszkowskiego.

Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1216

nieaktualne
17

marca

2011

09:27

Informacja o obowiązkach właścicieli psów

W związku ze skargami na swobodne przebywanie psów w miejscach publicznych, przypominamy właścicielom zwierząt o obowiązku sprawowania nad nimi właściwej opieki.

Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 986

nieaktualne
17

marca

2011

09:26

Wiosenne porządki na posesjach

Wójt Gminy Długosiodło zwraca się do mieszkańców z prośbą o przystąpienie do wiosennych porządków na swoich posesjach i terenach przyległych do nich.

Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1019

nieaktualne
02

marca

2011

16:01

Dotacja na usuwanie azbestu

Zapraszamy mieszkańców Gminy Długosiodło do składania wniosków o dofinansowanie usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków

Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 993

nieaktualne
15

lutego

2011

14:48

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Zawiadomienie Starosty Wyszkowskiego o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym nr 224/1 o pow. 0,0562 ha, położoną w Blochach gm. Długosiodło.

Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1046

nieaktualne
11

lutego

2011

12:37

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

W związku ze wzrostem stanu wód w rzece Narew oraz niekorzystną prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zakresie hydrologii wprowadza się pogotowie przeciwpowodziowe dla miejscowości: Ostrykół Dworski, Ostrykół Włościański, Grądy Zalewne, Nowa Wieś.

Data i czas ostatniej modyfikacji: 17 marca 2011 r. - godz. 08:47Licznik odwiedzin: 1123

nieaktualne
21

stycznia

2011

10:33

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Długosiodło na lata 2010-2015”.

Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1062

nieaktualne
30

grudnia

2010

12:30

Informacja - kolektory słoneczne

Informacja dotycząca instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy

Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1344

nieaktualne
23

grudnia

2010

15:35

Informacja o III Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dnia 30 grudnia 2010 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Długosiodło, odbędzie się III zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło.

Publikacja nie była modyfikowana.Licznik odwiedzin: 1088

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-14 godz. 14:15

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 768 691

Liczba pojedynczych informacji:
3 046

Liczba plików (załączników):
5 027