Uchwała o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta

Dodano: 04 listopada 2010 r. - godz. 13:09

Informacja nieaktualna od: 21 listopada 2010 r. - godz. 23:59

Uchwała nr 11
Gminnej Komisji Wyborczej w Długosiodle
z dnia 4 listopada 2010 r.

o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata
na Wójta Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Długosiodle uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. W wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. został zarejestrowany tylko jeden kandydat na Wójta Gminy Długosiodło:
    Stanisław JASTRZĘBSKI zgłoszony przez KWW "NASZA GMINA DŁUGOSIODŁO".
  2. Wybory bezpośrednie Wójta Gminy Długosiodło zostaną przeprowadzone, a kandydat zostanie wybrany, jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy kandydat nie otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokona Rada Gminy.

§ 2.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
  2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Długosiodło.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/ Katarzyna Piórkowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-14 godz. 15:07

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 768 763

Liczba pojedynczych informacji:
3 048

Liczba plików (załączników):
5 029