Informacja w sprawie losowania składów OKW

Dodano: 03 listopada 2010 r. - godz. 17:16

Informacja nieaktualna od: 04 listopada 2010 r. - godz. 23:59

I N F O R M A C J A
Gminnej Komisji Wyborczej w Długosiodle
z dnia 03 listopada 2010 r.

w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Długosiodło

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) w związku z § 9 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641, z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 04 listopada 2010 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy przy ul. Kościuszki nr 2 w sali konferencyjnej odbędzie się publiczne losowanie:

 1. po 8 osób do obwodowych komisji wyborczych:
  1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 - spośród 9 zgłoszonych kandydatów,
  2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 - spośród 11 zgłoszonych kandydatów,
  3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 - spośród 10 zgłoszonych kandydatów,
  4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 - spośród 9 zgłoszonych kandydatów,
  5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 - spośród 9 zgłoszonych kandydatów,
  6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 - spośród 10 zgłoszonych kandydatów,
  7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 - spośród 10 zgłoszonych kandydatów,
  8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 - spośród 10 zgłoszonych kandydatów

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/ Katarzyna Piórkowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-14 godz. 16:00

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 768 880

Liczba pojedynczych informacji:
3 048

Liczba plików (załączników):
5 031