Nowe zasady przyznawania dodatku węglowego

Dodano: 28 listopada 2022 r. - godz. 12:29

Informacja nieaktualna od: 30 listopada 2022 r. - godz. 17:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle informuje, że z dniem 3 listopada br. obowiązują nowe zasady przyznawania dodatku węglowego.

Nowe przepisy prawne przewidują m.in.:

  • wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, które dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r., lub w ogóle nie dokonały zgłoszenia do CEEB,
  • wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez kilka gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem (przy spełnieniu dodatkowych kryteriów),
  • wprowadzenie możliwości przyznania dodatku najbardziej wrażliwym odbiorcom, bez konieczności złożenia wniosku o jego wypłatę,
  • przeprowadzanie przez organy gminy wywiadu środowiskowego,
  • wprowadzenie możliwości ponownego złożenia wniosku przez wnioskodawców, którym odmówiono wypłaty dodatku węglowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie ( 29-64-236-67 do 70) lub kontaktując się osobiście z pracownikami GOPS w Długosiodle ul. Adama Mickiewicza 15 pokój nr 123, 124, 132.

Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001692

https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

WAŻNE! Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2023)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2023-02-06 godz. 15:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
6 403 208

Liczba pojedynczych informacji:
3 852

Liczba plików (załączników):
6 750

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe