Informacja o XXXIV Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 20 września 2022 r. - godz. 08:51

Informacja nieaktualna od: 23 września 2022 r. - godz. 12:00

Informacja o XXXIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dnia 23 września 2022 roku (piątek) o godzinie 12:00 w Gminnym Centrum Kultury w Długosiodle przy ul. Królowej Jadwigi 36 odbędzie się XXXIV zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło.

Spotkanie z sołtysami odbędzie się o godzinie 11:00 ze względu na spotkanie z przedstawicielem KRUS Wyszków.

PORZĄDEK OBRAD
XXXIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 23 września 2022 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/402/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło – Etap I”;
  3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/403/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło – Etap II”;
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego na realizację zadania pn. „Wyznaczenie objazdu miejscowości Długosiodło na odcinku Stare Bosewo – Nowa Wieś”;
  5. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/355/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2022-2033;
  6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/356/2021 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2022 rok;
  7. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Bosewo;
  8. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/243/2021 Rady Gminy Długosiodło zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło nr 6;
  9. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/395/2022 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla osób zajmujących stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Długosiodło.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Paradowska

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2022)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2022-09-27 godz. 15:39

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
5 986 722

Liczba pojedynczych informacji:
3 748

Liczba plików (załączników):
6 542

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe