Informacja o XX Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 13 stycznia 2021 r. - godz. 11:15

Informacja nieaktualna od: 15 stycznia 2021 r. - godz. 12:00

Informacja o XX Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dnia 15 stycznia 2021 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Gminnym Centrum Kultury w Długosiodle przy ul. Królowej Jadwigi 36 odbędzie się XX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło.

PORZĄDEK OBRAD
XX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 15 stycznia 2021 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/204/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku;
  2. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/205/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło;
  3. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Długosiodło.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-01-20 godz. 10:12

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 345 258

Liczba pojedynczych informacji:
3 166

Liczba plików (załączników):
5 400

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe