Informacja o XVII Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 20 sierpnia 2020 r. - godz. 14:25

Informacja nieaktualna od: 24 sierpnia 2020 r. - godz. 12:00

Informacja o XVII Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dnia 24 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 11:00 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Długosiodle, ul. Królowej Jadwigi 36 odbędzie się XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło.

PORZĄDEK OBRAD
XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 24 sierpnia 2020 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/133/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2020-2032;
  2. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/134/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-11-26 godz. 15:22

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 182 439

Liczba pojedynczych informacji:
3 141

Liczba plików (załączników):
5 286