Informacja o XI Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 02 grudnia 2019 r. - godz. 09:25

Informacja nieaktualna od: 04 grudnia 2019 r. - godz. 12:00

Informacja o XI Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dnia 4 grudnia 2019 roku (środa) o godzinie 11:30 w Urzędzie Gminy Długosiodło, ul. Kościuszki 2 odbędzie się XI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło.

PORZĄDEK OBRAD
XI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 4 grudnia 2019 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały Nr X/101/2019 Rady Gminy Długosiodło w sprawie emisji obligacji komunalnych;
  2. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok;
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-07-10 godz. 15:03

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 761 181

Liczba pojedynczych informacji:
3 035

Liczba plików (załączników):
5 018