Informacja o VII Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 10 kwietnia 2019 r. - godz. 11:32

Informacja nieaktualna od: 16 kwietnia 2019 r. - godz. 16:00

Dnia 16 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Długosiodło, ul. Kościuszki 2 odbędzie się VII zwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło.

Spotkanie z sołtysami odbędzie się o godzinie 12.30.

PORZĄDEK OBRAD
VII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 16 kwietnia 2019 roku

  1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwał:
    1. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  6. Zapytania i wolne wnioski.
  7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Teresa Paradowska

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-08-20 godz. 13:43

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 898 197

Liczba pojedynczych informacji:
2 809

Liczba plików (załączników):
4 485