Informacja o VI Sesji Rady Gminy Długosiodło

Dodano: 08 kwietnia 2019 r. - godz. 08:36

Informacja nieaktualna od: 09 kwietnia 2019 r. - godz. 11:00

Dnia 09 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Długosiodło, ul. Kościuszki 2 odbędzie się VI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Długosiodło.

PORZĄDEK OBRAD
VI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Długosiodło
w dniu 09 kwietnia 2019 roku

 1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło na lata 2019-2030;
  2. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Teresa Paradowska

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-08-20 godz. 13:43

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 898 199

Liczba pojedynczych informacji:
2 809

Liczba plików (załączników):
4 485