Informacja o inwestycji przebudowa drogi powiatowej nr 4403W

Dodano: 20 czerwca 2018 r. - godz. 11:50

Informacja nieaktualna od: 01 października 2018 r. - godz. 23:59

Informacja o inwestycji pn. "Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T"

W ramach ww. projektu realizowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od Drogi Krajowej nr 8 w kierunku: Długosiodło - Stare Bosewo - Prabuty. Wykonane będzie:

  • przebudowa jezdni bitumicznej z poszerzeniem
  • przebudowa i budowa chodników,
  • przebudowa i budowa ścieżek rowerowych i zatok,
  • budowa skrzyżowań,
  • budowa ronda w miejscowości Stare Bosewo,
  • przebudowa istniejących mostów na rzece Wymakracz i Ostrówek wraz z poszerzeniem,

Wartość inwestycji według kosztorysu ofertowego – 12.470.072,68 złotych brutto. Termin realizacji zgodnie z umową z Wykonawcą - 01 październik 2018 r. Gmina Długosiodło współfinansuje realizację tej inwestycji kwotą 1.809.837,00 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.

Inwestorem zadania jest Powiat Wyszkowski. Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków. W sprawie prowadzonych robót budowlanych proszę kontaktować się z pracownikami wydziału, pod nr tel. 29 743 59 05 lub 29 743 59 06.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-01-15 godz. 13:39

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 342 572

Liczba pojedynczych informacji:
3 164

Liczba plików (załączników):
5 397

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe