kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXVII/305/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2018 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ oraz § 26 ust. 4 Statutu Gminy Długosiodło zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/361/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć plany pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2018 rok jak przedstawiają załączniki nr 1 - 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI (4)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxvii-305-2017_zal_1.pdf (74.41 KB) Plan pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na 2018 rok 41 Radosław Michalak 2018-02-23 13:18:05
xxvii-305-2017_zal_2.pdf (64.38 KB) Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2018 rok 41 Radosław Michalak 2018-02-23 13:18:05
xxvii-305-2017_zal_3.pdf (63.35 KB) Plan pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju na 2018 rok 40 Radosław Michalak 2018-02-23 13:18:05
xxvii-305-2017_zal_4.pdf (61.93 KB) Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 38 Radosław Michalak 2018-02-23 13:18:05
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem