kropka2STRONA GŁÓWNA » INFORMACJE

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019
Szanowni Rodzice! Do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło przyjmuje się z urzędu dzieci na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie danej s(...)  cała treść informacji
Data wprowadzenia:2018-01-31
Czas wprowadzenia:14:39:50
Data ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Czas ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Licznik odwiedzin:68
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019
Szanowni Rodzice! W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Długosiodło. Rekrutacja do public(...)  cała treść informacji
Data wprowadzenia:2018-01-31
Czas wprowadzenia:14:08:41
Data ostatniej modyfikacji:2018-01-31
Czas ostatniej modyfikacji:14:09:47
Licznik odwiedzin:77
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Chrzczanka Włościańska, gmina Długosiodło. Wójt Gminy Długosiodło na podstawie art. 35 ustawy z(...)  cała treść informacji
Data wprowadzenia:2018-01-30
Czas wprowadzenia:16:02:23
Data ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Czas ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Licznik odwiedzin:96
Plan zamówień na 2018 rok
Roczny plan postępowań o udzielenia zamówień na 2018 rok.  cała treść informacji
Data wprowadzenia:2018-01-24
Czas wprowadzenia:15:06:19
Data ostatniej modyfikacji:2018-01-24
Czas ostatniej modyfikacji:15:06:32
Licznik odwiedzin:81
Sprawozdania z konsultacji społecznych
Sprawozdania z konsultacji społecznych nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło.  cała treść informacji
Data wprowadzenia:2018-01-17
Czas wprowadzenia:15:30:25
Data ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Czas ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Licznik odwiedzin:99
Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 20(...)  cała treść informacji
Data wprowadzenia:2017-12-27
Czas wprowadzenia:15:44:49
Data ostatniej modyfikacji:2017-12-27
Czas ostatniej modyfikacji:15:45:34
Licznik odwiedzin:93
Projekt SUiKZP Gminy Długosiodło
W załączniku do niniejszej informacji znajduje się wyłożony do wglądu Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło wraz z prognozą oddziaływania (...)  cała treść informacji
Data wprowadzenia:2017-12-13
Czas wprowadzenia:10:29:16
Data ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Czas ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Licznik odwiedzin:617
System oświaty - dotacje i liczba uczniów
Zgodnie z Art. 78e Ustawy o systemie oświaty publikujemy następujące informacje: Podstawowa kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej: 8622,87 zł / rok Statystyczna liczba uczniów szkoły p(...)  cała treść informacji
Data wprowadzenia:2017-11-09
Czas wprowadzenia:09:11:05
Data ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Czas ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Licznik odwiedzin:99
Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Długosiodło za rok szkolny 2016/2017
Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 11 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe / Dz(...)  cała treść informacji
Data wprowadzenia:2017-11-02
Czas wprowadzenia:15:29:32
Data ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Czas ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Licznik odwiedzin:90
Sprawozdanie z konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie umowy przekazania grantu dla Gminy Długosiodło na realizację konsultacji nr 2, uchwały nr XVI/137/08 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 si(...)  cała treść informacji
Data wprowadzenia:2017-07-04
Czas wprowadzenia:13:53:58
Data ostatniej modyfikacji:2017-07-04
Czas ostatniej modyfikacji:14:00:00
Licznik odwiedzin:200
Strona: 1 z 3
« Poprzednia Następna »
[1][2][3]
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem