kropka2STRONA GŁÓWNA » REJESTR ZMIAN TREŚCI BIULETYNU

LEGENDA
Lp. Numer zmiany, jednocześnie liczba zmian dokonanych na poszczególnych działach i pozycjach biuletynu począwszy od daty uruchomienia serwisu.
Akcja Rodzaj zmiany treści pozycji, gdzie:

dodano - dodanie nowej pozycji

zmodyfikowano - zmodyfikowanie treści już istniejącej pozycji

skasowano - usunięcie pozycji

dodano (plik) - dodanie nowego pliku do bazy plików(1) udostępnianych w biuletynie jako załączniki (pliki) do pobrania

zmiana opisu (plik) - zmiana opisu pliku(1) już istniejącego w bazie plików

nadpisano (plik) - zmiana pliku poprzez jego skasowanie i zapisanie od nowa - zmieniają się wszystkie atrybuty(1) pliku oprócz jego nazwy

skasowano (plik) - usunięcie pliku z bazy plików

*(1) - Baza plików jest wewnętrznym rejestrem przechowywującym pliki (udostępniane w serwisie jako "załączniki do pobrania") wraz z ich atrybutami, takimi jak: nazwa pliku, objętość (rozmiar), opis (informacja o zawartości pliku), liczba pobrań, imię i nazwisko osoby importującej plik do bazy, data i czas importu.

Dział Nazwa działu biuletynu i numer ID (w nawiasie kwadratowym) pozycji biuletynu na której jest wykonywana dana akcja.
Tytuł Nazwa pozycji (bądź pliku) na której jest wykonywana dana akcja.
Użytkownik Imię i nazwisko osoby (pracownika urzędu) dokonującej danej operacji.
Data Data dokonania danej operacji (rok - miesiąc - dzień).
Czas Czas dokonania danej operacji (godzina : minuta : sekunda).
Lp. Akcja Dział Tytuł Użytkownik Data Czas
6511 zmodyfikowano zamówienia publiczne [208] Dostawy oleju opałowego lekkiego w il(...) Radosław Michalak 2018-01-17 15:23:57
6510 dodano plik [3511] zamówienia publiczne [208] zawiadomienie.pdf Radosław Michalak 2018-01-17 15:23:40
6509 dodano plik [3510] zamówienia publiczne [209] siwz.zip Radosław Michalak 2018-01-16 16:48:45
6508 dodano plik [3509] zamówienia publiczne [209] ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2018-01-16 16:48:45
6507 dodano zamówienia publiczne [209] Dostawy żwiru (pospółki drogowej) w(...) Radosław Michalak 2018-01-16 16:47:01
6506 zmodyfikowano strony informacyjne [14] Podatki i opłaty Radosław Michalak 2018-01-12 11:40:59
6505 zmodyfikowano zamówienia publiczne [207] Dostawa artykułów żywnościowych Radosław Michalak 2018-01-11 15:53:40
6504 dodano plik [3508] zamówienia publiczne [207] zawiadomienie.pdf Radosław Michalak 2018-01-11 15:53:32
6503 zmodyfikowano strony informacyjne [14] Podatki i opłaty Radosław Michalak 2018-01-08 09:23:53
6502 zmodyfikowano strony informacyjne [14] Podatki i opłaty Radosław Michalak 2018-01-08 09:22:39
6501 zmodyfikowano strony informacyjne [14] Podatki i opłaty Radosław Michalak 2018-01-08 09:20:54
6500 dodano plik [3507] zamówienia publiczne [208] protokół.pdf Radosław Michalak 2018-01-08 08:32:45
6499 zmodyfikowano aktualności [216] Szkolenie organizowane przez Urząd S(...) Radosław Michalak 2018-01-04 13:52:38
6498 dodano aktualności [216] Szkolenie organizowane przez Urząd S(...) Radosław Michalak 2018-01-04 13:51:57
6497 dodano plik [3506] oświadczenia [406] Szymańska_Zofia_2.pdf Radosław Michalak 2018-01-02 15:33:06
6496 dodano plik [3505] obwieszczenia [125] obwieszczenie_rdoś.pdf Radosław Michalak 2017-12-29 15:22:29
6495 dodano obwieszczenia [125] Obwieszczenie RDOŚ Radosław Michalak 2017-12-29 15:21:44
6494 dodano plik [3504] zamówienia publiczne [208] siwz.zip Radosław Michalak 2017-12-28 17:54:48
6493 dodano plik [3503] zamówienia publiczne [208] Ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2017-12-28 17:54:48
6492 dodano zamówienia publiczne [208] Dostawy oleju opałowego lekkiego w il(...) Radosław Michalak 2017-12-28 17:53:03
6491 zmodyfikowano zamówienia publiczne [199] Budowa boiska do piłki nożnej wraz z(...) Radosław Michalak 2017-12-28 12:17:01
6490 dodano plik [3502] zamówienia publiczne [199] zawiadomienie.pdf Radosław Michalak 2017-12-28 12:15:40
6489 zmodyfikowano informacje [26] Informacja o wynikach przetargów ustny(...) Radosław Michalak 2017-12-27 15:45:34
6488 dodano informacje [26] Informacja o wynikach przetargów ustny(...) Radosław Michalak 2017-12-27 15:44:49
6487 zmodyfikowano zamówienia publiczne [206] Odbiór i zagospodarowanie odpadów ko(...) Radosław Michalak 2017-12-19 14:22:58
6486 dodano plik [3501] zamówienia publiczne [206] zawiadomienie.pdf Radosław Michalak 2017-12-19 14:22:47
6485 dodano strony informacyjne [14] Podatki i opłaty Radosław Michalak 2017-12-19 13:04:02
6484 dodano plik [3500] niesklasyfikowane [2] oswiadczenie.doc Radosław Michalak 2017-12-19 12:39:09
6483 dodano plik [3499] niesklasyfikowane [2] wniosek_termin.rtf Radosław Michalak 2017-12-19 12:39:09
6482 dodano plik [3498] niesklasyfikowane [2] wniosek_raty.rtf Radosław Michalak 2017-12-19 12:39:09
6481 dodano plik [3497] niesklasyfikowane [2] wniosek_umorzenie.rtf Radosław Michalak 2017-12-19 12:39:09
6480 dodano plik [3496] niesklasyfikowane [2] DT-1A-5.pdf Radosław Michalak 2017-12-19 11:54:43
6479 dodano plik [3495] niesklasyfikowane [2] DT-1-5.pdf Radosław Michalak 2017-12-19 11:54:43
6478 dodano plik [3494] zamówienia publiczne [207] protokol.pdf Radosław Michalak 2017-12-18 14:54:36
6477 dodano plik [3493] informacje [25] PROGNOZA.zip Radosław Michalak 2017-12-13 10:39:07
6476 dodano plik [3492] informacje [25] STUDIUM.zip Radosław Michalak 2017-12-13 10:34:50
6475 dodano informacje [25] Projekt SUiKZP Gminy Długosiodło Radosław Michalak 2017-12-13 10:29:16
6474 dodano plik [3491] niesklasyfikowane [4] PROGNOZA.zip Radosław Michalak 2017-12-13 08:29:59
6473 dodano plik [3490] niesklasyfikowane [4] STUDIUM.zip Radosław Michalak 2017-12-13 08:23:35
6472 zmodyfikowano strony informacyjne [13] Projekt SUiKZP Gminy Długosiodło Radosław Michalak 2017-12-13 08:13:45
6471 dodano strony informacyjne [13] Projekt SUiKZP Gminy Długosiodło wraz z(...) Radosław Michalak 2017-12-13 08:11:16
6470 dodano aktualności [215] Informacja o dniu wolnym od pracy w U(...) Radosław Michalak 2017-12-11 15:10:44
6469 zmodyfikowano aktualności [214] Informacja o XXVII Sesji Rady Gminy D(...) Radosław Michalak 2017-12-08 12:57:30
6468 zmodyfikowano aktualności [214] Informacja o XXVII Sesji Rady Gminy D(...) Radosław Michalak 2017-12-08 10:49:49
6467 dodano aktualności [214] Informacja o XXVII Sesji Rady Gminy D(...) Radosław Michalak 2017-12-08 10:49:11
6466 dodano aktualności [213] Informacja o wspólnym posiedzeniu ko(...) Radosław Michalak 2017-12-08 09:12:39
6465 dodano aktualności [212] Konsultacje społeczne Radosław Michalak 2017-12-07 13:00:12
6464 dodano plik [3489] zamówienia publiczne [207] siwz.zip Radosław Michalak 2017-12-07 11:10:31
6463 dodano plik [3488] zamówienia publiczne [207] ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2017-12-07 11:10:31
6462 dodano zamówienia publiczne [207] Dostawa artykułów żywnościowych Radosław Michalak 2017-12-07 11:07:45
6461 zmodyfikowano obwieszczenia [123] Obwieszczenie Wójta Gminy Długosi(...) Radosław Michalak 2017-12-06 13:04:50
6460 dodano plik [3487] obwieszczenia [124] decyzja.pdf Radosław Michalak 2017-12-06 11:01:37
6459 dodano plik [3486] obwieszczenia [124] obwieszcznie.pdf Radosław Michalak 2017-12-06 11:01:37
6458 dodano obwieszczenia [124] Obwieszczenie RDOŚ Radosław Michalak 2017-12-06 10:59:05
6457 dodano plik [3485] obwieszczenia [123] obwieszczenie.pdf Radosław Michalak 2017-12-05 15:10:42
6456 dodano plik [3484] obwieszczenia [123] plakat.pdf Radosław Michalak 2017-12-05 15:02:51
6455 dodano obwieszczenia [123] Obwieszczenie Wójta Gminy Długosi(...) Radosław Michalak 2017-12-05 15:00:04
6454 dodano plik [3483] zamówienia publiczne [206] protokol.pdf Radosław Michalak 2017-12-01 15:38:28
6453 zmodyfikowano zamówienia publiczne [205] Dostawy żwiru na wykonanie nawierzchn(...) Radosław Michalak 2017-12-01 15:35:00
6452 dodano plik [3482] zamówienia publiczne [205] zawiadomienie.pdf Radosław Michalak 2017-12-01 15:34:50
6451 dodano uchwały [1091] Uchwała Nr XXV/298/2017 Radosław Michalak 2017-11-30 14:41:08
6450 dodano plik [3481] uchwały [1090] xxv-297-2017_zal.pdf Radosław Michalak 2017-11-30 14:33:58
6449 dodano uchwały [1090] Uchwała Nr XXV/297/2017 Radosław Michalak 2017-11-30 14:33:05
6448 dodano plik [3480] uchwały [1089] xxv-296-2017_zal_2.pdf Radosław Michalak 2017-11-30 14:29:46
6447 dodano plik [3479] uchwały [1089] xxv-296-2017_zal_1.pdf Radosław Michalak 2017-11-30 14:29:46
6446 skasowano plik [3477] zamówienia publiczne [1089] xxv-296-2017_zal_1.pdf Radosław Michalak 2017-11-30 14:28:41
6445 skasowano plik [3478] zamówienia publiczne [1089] xxv-296-2017_zal_2.pdf Radosław Michalak 2017-11-30 14:28:33
6444 dodano plik [3478] zamówienia publiczne [1089] xxv-296-2017_zal_2.pdf Radosław Michalak 2017-11-30 14:27:34
6443 dodano plik [3477] zamówienia publiczne [1089] xxv-296-2017_zal_1.pdf Radosław Michalak 2017-11-30 14:27:34
6442 dodano uchwały [1089] Uchwała Nr XXV/296/2017 Radosław Michalak 2017-11-30 14:25:36
6441 dodano plik [3476] uchwały [1088] xxv-295-2017_zal_2.pdf Radosław Michalak 2017-11-30 14:18:05
6440 dodano plik [3475] uchwały [1088] xxv-295-2017_zal_1.pdf Radosław Michalak 2017-11-30 14:18:05
6439 dodano uchwały [1088] Uchwała Nr XXV/295/2017 Radosław Michalak 2017-11-30 14:12:24
6438 dodano uchwały [1087] Uchwała Nr XXV/294/2017 Radosław Michalak 2017-11-30 14:05:10
6437 dodano uchwały [1086] Uchwała Nr XXV/293/2017 Radosław Michalak 2017-11-30 13:58:40
6436 dodano plik [3474] zamówienia publiczne [206] zmiana_SIWZ_2.pdf Radosław Michalak 2017-11-30 13:38:16
6435 zmodyfikowano zamówienia publiczne [206] Odbiór i zagospodarowanie odpadów ko(...) Radosław Michalak 2017-11-29 15:17:30
6434 dodano plik [3473] zamówienia publiczne [206] zmiana_SIWZ_1.pdf Radosław Michalak 2017-11-29 15:16:53
6433 dodano plik [3472] zamówienia publiczne [206] ogloszenie_zmiana_1.pdf Radosław Michalak 2017-11-29 15:16:53
6432 zmodyfikowano uchwały [1085] Uchwała Nr XXV/292/2017 Radosław Michalak 2017-11-27 15:30:17
6431 dodano uchwały [1085] Uchwała Nr XXV/292/2017 Radosław Michalak 2017-11-27 15:27:27
6430 dodano uchwały [1084] Uchwała Nr XXV/291/2017 Radosław Michalak 2017-11-27 14:17:30
6429 dodano plik [3471] uchwały [1083] xxv-290-2017_zal.pdf Radosław Michalak 2017-11-27 12:04:21
6428 dodano uchwały [1083] Uchwała Nr XXV/290/2017 Radosław Michalak 2017-11-27 12:03:59
6427 dodano plik [3470] uchwały [1082] xxv-289-2017_zal.pdf Radosław Michalak 2017-11-27 12:03:24
6426 dodano uchwały [1082] Uchwała Nr XXV/289/2017 Radosław Michalak 2017-11-27 12:02:48
6425 dodano plik [3469] uchwały [1081] xxv-288-2017_zal.pdf Radosław Michalak 2017-11-27 12:01:50
6424 dodano uchwały [1081] Uchwała Nr XXV/288/2017 Radosław Michalak 2017-11-27 12:01:02
6423 dodano uchwały [1080] Uchwała Nr XXV/287/2017 Radosław Michalak 2017-11-24 13:33:09
6422 dodano uchwały [1079] Uchwała Nr XXV/286/2017 Radosław Michalak 2017-11-24 13:22:13
6421 dodano plik [3468] uchwały [1078] xxv-285-2017_zal.pdf Radosław Michalak 2017-11-24 13:04:51
6420 dodano uchwały [1078] Uchwała Nr XXV/285/2017 Radosław Michalak 2017-11-24 13:03:39
6419 dodano plik [3467] uchwały [1077] xxv-284-2017_zal_5.pdf Radosław Michalak 2017-11-24 12:38:45
6418 dodano plik [3466] uchwały [1077] xxv-284-2017_zal_4.pdf Radosław Michalak 2017-11-24 12:38:45
6417 dodano plik [3465] uchwały [1077] xxv-284-2017_zal_3.pdf Radosław Michalak 2017-11-24 12:38:45
6416 dodano plik [3464] uchwały [1077] xxv-284-2017_zal_2a.pdf Radosław Michalak 2017-11-24 12:38:45
6415 dodano plik [3463] uchwały [1077] xxv-284-2017_zal_2.pdf Radosław Michalak 2017-11-24 12:38:45
6414 dodano plik [3462] uchwały [1077] xxv-284-2017_zal_1.pdf Radosław Michalak 2017-11-24 12:38:45
6413 dodano uchwały [1077] Uchwała Nr XXV/284/2017 Radosław Michalak 2017-11-24 12:32:55
6412 dodano plik [3461] uchwały [1076] xxv-283-2017_zal_2.pdf Radosław Michalak 2017-11-24 12:04:44
Strona: 1 z 66
« Poprzednia Następna »
[1][2][3][4][5]...[66]
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem