kropka2STRONA GŁÓWNA » REJESTR ZMIAN TREŚCI BIULETYNU

LEGENDA
Lp. Numer zmiany, jednocześnie liczba zmian dokonanych na poszczególnych działach i pozycjach biuletynu począwszy od daty uruchomienia serwisu.
Akcja Rodzaj zmiany treści pozycji, gdzie:

dodano - dodanie nowej pozycji

zmodyfikowano - zmodyfikowanie treści już istniejącej pozycji

skasowano - usunięcie pozycji

dodano (plik) - dodanie nowego pliku do bazy plików(1) udostępnianych w biuletynie jako załączniki (pliki) do pobrania

zmiana opisu (plik) - zmiana opisu pliku(1) już istniejącego w bazie plików

nadpisano (plik) - zmiana pliku poprzez jego skasowanie i zapisanie od nowa - zmieniają się wszystkie atrybuty(1) pliku oprócz jego nazwy

skasowano (plik) - usunięcie pliku z bazy plików

*(1) - Baza plików jest wewnętrznym rejestrem przechowywującym pliki (udostępniane w serwisie jako "załączniki do pobrania") wraz z ich atrybutami, takimi jak: nazwa pliku, objętość (rozmiar), opis (informacja o zawartości pliku), liczba pobrań, imię i nazwisko osoby importującej plik do bazy, data i czas importu.

Dział Nazwa działu biuletynu i numer ID (w nawiasie kwadratowym) pozycji biuletynu na której jest wykonywana dana akcja.
Tytuł Nazwa pozycji (bądź pliku) na której jest wykonywana dana akcja.
Użytkownik Imię i nazwisko osoby (pracownika urzędu) dokonującej danej operacji.
Data Data dokonania danej operacji (rok - miesiąc - dzień).
Czas Czas dokonania danej operacji (godzina : minuta : sekunda).
Lp. Akcja Dział Tytuł Użytkownik Data Czas
6392 zmodyfikowano strony informacyjne [6] WŁADZE GMINY Radosław Michalak 2017-11-16 14:25:32
6391 dodano plik [3453] ogłoszenia [150] Ogłoszenie.pdf Radosław Michalak 2017-11-16 14:13:32
6390 dodano ogłoszenia [150] Ogłoszenie Wójta Gminy Radosław Michalak 2017-11-16 14:11:38
6389 zmodyfikowano zamówienia publiczne [204] Dostawa betonu kruszonego na utwardzen(...) Radosław Michalak 2017-11-16 12:47:33
6388 dodano plik [3452] zamówienia publiczne [204] zawiadomienie.pdf Radosław Michalak 2017-11-16 12:47:18
6387 zmodyfikowano strony informacyjne [1] DANE URZĘDU Radosław Michalak 2017-11-15 13:47:03
6386 dodano plik [3451] ogłoszenia [149] PZ_2010-2025.pdf Radosław Michalak 2017-11-14 15:35:32
6385 dodano ogłoszenia [149] Ogłoszenie o wyłożeniu do publiczne(...) Radosław Michalak 2017-11-14 15:33:22
6384 dodano plik [3450] ogłoszenia [148] wyrys_długosiodło.pdf Radosław Michalak 2017-11-14 14:26:12
6383 dodano plik [3449] ogłoszenia [148] wyrys_chrzczanka_wł.pdf Radosław Michalak 2017-11-14 14:26:12
6382 dodano plik [3448] ogłoszenia [148] ogłoszenie.pdf Radosław Michalak 2017-11-14 14:26:12
6381 zmodyfikowano ogłoszenia [148] Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż n(...) Radosław Michalak 2017-11-14 14:24:03
6380 dodano ogłoszenia [148] Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż n(...) Radosław Michalak 2017-11-14 14:19:41
6379 dodano plik [3447] zamówienia publiczne [204] Sprostowanie.pdf Radosław Michalak 2017-11-13 13:49:04
6378 dodano plik [3446] zamówienia publiczne [205] siwz.zip Radosław Michalak 2017-11-10 18:13:55
6377 dodano plik [3445] zamówienia publiczne [205] ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2017-11-10 18:13:55
6376 dodano zamówienia publiczne [205] Dostawy żwiru na wykonanie nawierzchn(...) Radosław Michalak 2017-11-10 18:12:41
6375 dodano plik [3444] zamówienia publiczne [204] protokol.pdf Radosław Michalak 2017-11-10 13:32:24
6374 dodano informacje [24] System oświaty - dotacje i liczba uczn(...) Radosław Michalak 2017-11-09 09:11:05
6373 zmodyfikowano zamówienia publiczne [201] Dostawy żwiru na wykonanie nawierzchn(...) Radosław Michalak 2017-11-08 13:46:52
6372 dodano plik [3443] zamówienia publiczne [199] protokol.pdf Radosław Michalak 2017-11-08 13:45:49
6371 zmodyfikowano zamówienia publiczne [203] Dostawy żwiru (pospółki drogowej) w(...) Radosław Michalak 2017-11-06 17:10:34
6370 dodano plik [3442] zamówienia publiczne [203] zawiadomienie.pdf Radosław Michalak 2017-11-06 17:09:17
6369 zmodyfikowano zamówienia publiczne [204] Dostawa betonu kruszonego na utwardzen(...) Radosław Michalak 2017-11-03 15:51:37
6368 dodano plik [3441] zamówienia publiczne [204] zmiana_siwz_1.pdf Radosław Michalak 2017-11-03 15:50:48
6367 dodano plik [3440] zamówienia publiczne [204] ogloszenie_zmiana_1.pdf Radosław Michalak 2017-11-03 15:50:48
6366 dodano plik [3439] informacje [23] Informacja.pdf Radosław Michalak 2017-11-02 15:30:22
6365 dodano informacje [23] Informacja o realizacji zadań oświato(...) Radosław Michalak 2017-11-02 15:29:32
6364 dodano plik [3438] ogłoszenia [147] Oferta_Kalinowo.pdf Radosław Michalak 2017-11-02 15:25:41
6363 dodano plik [3437] ogłoszenia [147] Ogłoszenie.pdf Radosław Michalak 2017-11-02 15:25:41
6362 dodano ogłoszenia [147] Ogłoszenie o możliwości zgłaszania(...) Radosław Michalak 2017-11-02 15:24:08
6361 dodano aktualności [210] Dyżur pracownika ZUS Radosław Michalak 2017-11-02 09:19:20
6360 nadpisano plik [3435] zamówienia publiczne [204] ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2017-10-31 15:44:41
6359 dodano plik [3436] zamówienia publiczne [204] siwz.zip Radosław Michalak 2017-10-31 15:40:19
6358 dodano plik [3435] zamówienia publiczne [204] ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2017-10-31 15:40:19
6357 dodano zamówienia publiczne [204] Dostawa betonu kruszonego na utwardzen(...) Radosław Michalak 2017-10-31 15:39:14
6356 dodano plik [3434] zamówienia publiczne [201] zawiadomienie.pdf Radosław Michalak 2017-10-31 15:28:33
6355 dodano plik [3433] zamówienia publiczne [199] Zapytanie_7.pdf Radosław Michalak 2017-10-30 13:58:11
6354 dodano plik [3432] ogłoszenia [146] formularz.doc Radosław Michalak 2017-10-27 15:29:27
6353 dodano plik [3431] ogłoszenia [146] RPW_2018.pdf Radosław Michalak 2017-10-27 15:29:27
6352 dodano plik [3430] ogłoszenia [146] uchwała.pdf Radosław Michalak 2017-10-27 15:29:27
6351 dodano ogłoszenia [146] Informacja o konsultacji "Rocznego pro(...) Radosław Michalak 2017-10-27 15:27:02
6350 zmodyfikowano zamówienia publiczne [199] Budowa boiska do piłki nożnej wraz z(...) Radosław Michalak 2017-10-27 15:19:58
6349 dodano plik [3429] zamówienia publiczne [199] zmiana_SIWZ_7.pdf Radosław Michalak 2017-10-27 15:19:01
6348 dodano plik [3428] zamówienia publiczne [199] ogloszenie_zmiana_7.pdf Radosław Michalak 2017-10-27 15:19:01
6347 zmodyfikowano aktualności [209] Informacja o XXV Sesji Rady Gminy Dł(...) Radosław Michalak 2017-10-27 10:09:16
6346 dodano aktualności [209] Informacja o XXV Sesji Rady Gminy Dł(...) Radosław Michalak 2017-10-27 10:08:23
6345 dodano aktualności [208] Informacja o wspólnym posiedzeniu ko(...) Radosław Michalak 2017-10-27 09:54:06
6344 dodano plik [3427] oświadczenia [408] Zawadzka_Ewa_Wanda_2017.pdf Radosław Michalak 2017-10-25 13:18:12
6343 dodano plik [3426] zamówienia publiczne [203] protokol.pdf Radosław Michalak 2017-10-23 22:19:47
6342 dodano aktualności [207] Dyżur pracownika ZUS Radosław Michalak 2017-10-18 19:46:13
6341 zmodyfikowano zamówienia publiczne [202] Wykonanie utwardzonych poboczy Radosław Michalak 2017-10-18 19:41:22
6340 dodano plik [3425] zamówienia publiczne [202] zawiadomienie.pdf Radosław Michalak 2017-10-18 19:41:12
6339 zmodyfikowano zamówienia publiczne [199] Budowa boiska do piłki nożnej wraz z(...) Radosław Michalak 2017-10-16 08:52:48
6338 nadpisano plik [3419] zamówienia publiczne [199] ogloszenie_zmiana_6.pdf Radosław Michalak 2017-10-16 08:50:59
6337 dodano plik [3424] zamówienia publiczne [203] ogloszenie_zmiana_1.pdf Radosław Michalak 2017-10-13 18:17:30
6336 dodano plik [3423] zamówienia publiczne [203] siwz.zip Radosław Michalak 2017-10-13 18:17:05
6335 dodano plik [3422] zamówienia publiczne [203] ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2017-10-13 18:17:05
6334 dodano zamówienia publiczne [203] Dostawy żwiru (pospółki drogowej) w(...) Radosław Michalak 2017-10-13 18:15:32
6333 dodano plik [3421] zamówienia publiczne [199] zmiana_SIWZ_6_zal.zip Radosław Michalak 2017-10-13 18:08:37
6332 dodano plik [3420] zamówienia publiczne [199] zmiana_SIWZ_6.pdf Radosław Michalak 2017-10-13 18:03:30
6331 dodano plik [3419] zamówienia publiczne [199] ogloszenie_zmiana_6.pdf Radosław Michalak 2017-10-13 18:03:30
6330 dodano plik [3418] zamówienia publiczne [199] Zapytanie_6.pdf Radosław Michalak 2017-10-13 18:02:18
6329 dodano plik [3417] zamówienia publiczne [199] Zapytanie_5.pdf Radosław Michalak 2017-10-13 18:02:18
6328 dodano plik [3416] zamówienia publiczne [199] Zapytanie_4.pdf Radosław Michalak 2017-10-13 18:02:18
6327 dodano plik [3415] zamówienia publiczne [199] Zapytanie_3.pdf Radosław Michalak 2017-10-13 18:02:18
6326 dodano plik [3414] zamówienia publiczne [199] Zapytanie_2.pdf Radosław Michalak 2017-10-13 18:02:18
6325 dodano plik [3413] zamówienia publiczne [199] Zapytanie_1.pdf Radosław Michalak 2017-10-13 18:02:18
6324 zmodyfikowano ogłoszenia [145] Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkow(...) Radosław Michalak 2017-10-12 21:29:19
6323 dodano plik [3412] ogłoszenia [145] ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2017-10-12 21:28:53
6322 dodano ogłoszenia [145] Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkow(...) Radosław Michalak 2017-10-12 21:27:16
6321 zmodyfikowano zamówienia publiczne [199] Budowa boiska do piłki nożnej wraz z(...) Radosław Michalak 2017-10-12 21:10:52
6320 dodano plik [3411] zamówienia publiczne [199] zmiana_SIWZ_5.pdf Radosław Michalak 2017-10-12 21:10:08
6319 dodano plik [3410] zamówienia publiczne [199] ogloszenie_zmiana_5.pdf Radosław Michalak 2017-10-12 21:10:08
6318 dodano plik [3409] zamówienia publiczne [202] Protokół.pdf Radosław Michalak 2017-10-10 14:04:13
6317 dodano plik [3408] ogłoszenia [144] zalacznik_nr_2-formularz_ciagnik.doc Radosław Michalak 2017-10-10 13:31:43
6316 dodano plik [3407] ogłoszenia [144] zalacznik_nr_1-ciagnik.pdf Radosław Michalak 2017-10-10 13:31:43
6315 dodano plik [3406] ogłoszenia [144] ogloszenie_ciagnik.pdf Radosław Michalak 2017-10-10 13:31:43
6314 dodano plik [3405] ogłoszenia [144] zalacznik_nr_2-formularz_rowniarka.doc Radosław Michalak 2017-10-10 13:31:43
6313 dodano plik [3404] ogłoszenia [144] zalacznik_nr_1_rowniarka.pdf Radosław Michalak 2017-10-10 13:31:43
6312 dodano plik [3403] ogłoszenia [144] ogloszenie_rowniarka.pdf Radosław Michalak 2017-10-10 13:31:43
6311 dodano ogłoszenia [144] Ogłoszenie o sprzedaży równiarki sa(...) Radosław Michalak 2017-10-10 13:26:42
6310 dodano aktualności [206] Dyżur pracownika ZUS Radosław Michalak 2017-10-06 15:26:29
6309 dodano plik [3402] zamówienia publiczne [201] protokol.pdf Radosław Michalak 2017-10-04 15:08:22
6308 dodano plik [3401] ogłoszenia [143] wykaz_wrześnień_2017.pdf Radosław Michalak 2017-10-03 15:22:08
6307 dodano ogłoszenia [143] Wykaz nieruchomości przeznaczonych do(...) Radosław Michalak 2017-10-03 15:21:44
6306 zmodyfikowano zamówienia publiczne [199] Budowa boiska do piłki nożnej wraz z(...) Radosław Michalak 2017-09-28 15:49:00
6305 dodano plik [3400] zamówienia publiczne [199] zmiana_SIWZ_4.pdf Radosław Michalak 2017-09-28 15:48:26
6304 dodano plik [3399] zamówienia publiczne [199] ogloszenie_zmiana_4.pdf Radosław Michalak 2017-09-28 15:48:26
6303 zmodyfikowano strony informacyjne [6] WŁADZE GMINY Radosław Michalak 2017-09-27 14:21:39
6302 dodano plik [3398] zamówienia publiczne [202] SIWZ.zip Radosław Michalak 2017-09-25 17:09:41
6301 dodano plik [3397] zamówienia publiczne [202] ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2017-09-25 17:09:41
6300 dodano zamówienia publiczne [202] Wykonanie utwardzonych poboczy Radosław Michalak 2017-09-25 17:07:32
6299 dodano plik [3396] zamówienia publiczne [201] siwz.zip Radosław Michalak 2017-09-25 17:06:19
6298 dodano plik [3395] zamówienia publiczne [201] ogloszenie.pdf Radosław Michalak 2017-09-25 17:06:19
6297 dodano zamówienia publiczne [201] Dostawy żwiru na wykonanie nawierzchn(...) Radosław Michalak 2017-09-25 17:04:30
6296 zmodyfikowano zamówienia publiczne [200] Wykonanie utwardzonych poboczy Radosław Michalak 2017-09-25 09:18:32
6295 dodano plik [3394] zamówienia publiczne [200] uniewaznienie.pdf Radosław Michalak 2017-09-25 09:18:18
6294 zmodyfikowano zamówienia publiczne [198] Budowa kanalizacji sanitarnej grawitac(...) Radosław Michalak 2017-09-22 14:35:08
6293 dodano plik [3393] zamówienia publiczne [198] zawiadomienie.pdf Radosław Michalak 2017-09-22 14:34:57
Strona: 1 z 64
« Poprzednia Następna »
[1][2][3][4][5]...[64]
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2017| Kontakt z webmasterem