kropka2STRONA GŁÓWNA » OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

INFORMACJA:

Oświadczenia majątkowe zgodnie z Art. 24h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami) są składane co roku, najpóźniej do 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Ponadto, członkowie rady gminy i wójt składają oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. Zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta, składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

Oświadczenia majątkowe - archiwum:

Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Oświadczenia majątkowe według stanu majątku na rok 2017

Rada Gminy
Stanisław Alfred Budek - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Budek_Stanisław_Alfred.pdf (1.16 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 35 Radosław Michalak 2018-05-11 14:06:59
Renata Marzena Ciach - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Ciach_Renata_Marzena.pdf (1.25 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 33 Radosław Michalak 2018-05-11 14:08:16
Maria Bożena Gałązka - Przewodniczący Rady Gminy
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Gałązka_Maria_Bożena.pdf (1.2 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 9 Radosław Michalak 2018-07-25 15:20:55
Kazimierz Jechna - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Jechna_Kazimierz.pdf (1.2 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 25 Radosław Michalak 2018-05-11 14:10:02
Arkadiusz Andrzej Jechna - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Jechna_Arkadiusz_Andrzej.pdf (1.23 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 29 Radosław Michalak 2018-05-11 14:09:06
Dorota Kaniewska - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Kaniewska_Dorota.pdf (1.23 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 45 Radosław Michalak 2018-05-11 14:10:39
Jan Kolankiewicz - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Kolankiewicz_Jan.pdf (1.19 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 23 Radosław Michalak 2018-05-11 14:11:22
Krzysztof Kowalski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Kowalski_Krzysztof.pdf (1.24 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 32 Radosław Michalak 2018-05-11 14:12:10
Marzena Kulesza - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Kulesza_Marzena.pdf (1.24 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 29 Radosław Michalak 2018-05-11 14:12:56
Marek Machnowski - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Machnowski_Marek.pdf (1.24 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 47 Radosław Michalak 2018-05-11 14:14:26
Danuta Pakieła - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Pakieła_Danuta.pdf (1.28 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 30 Radosław Michalak 2018-05-11 14:15:01
Tadeusz Janusz Pałubiński - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Pałubiński_Tadeusz_Janusz.pdf (1.2 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 28 Radosław Michalak 2018-05-11 14:15:53
Anna Rosińska - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Rosińska_Anna.pdf (1.26 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 30 Radosław Michalak 2018-05-11 14:17:18
Celina Natalia Rudnik - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Rudnik_Celina_Natalia.pdf (1.23 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 24 Radosław Michalak 2018-05-11 14:18:09
Jadwiga Mirosława Łazarecka - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Łazarecka_Jadwiga_Mirosława.pdf (1.19 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 38 Radosław Michalak 2018-05-11 14:13:46
Władze Gminy i Pracownicy Urzędu
Joanna Brejnak - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Brejnak_Joanna.pdf (1.24 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 45 Radosław Michalak 2018-05-11 14:22:25
Stanisław Jastrzębski - Wójt Gminy
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Jastrzębski_Stanisław.pdf (1.37 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 34 Radosław Michalak 2018-07-25 15:22:58
Ewa Alicja Karczewska - Zastępca Wójta
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Karczewska_Ewa_Alicja.pdf (1.33 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 83 Radosław Michalak 2018-05-11 14:23:15
Beata Paulina Kiełczewska - Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Kiełczewska_Beata_Paulina.pdf (1.29 MB) Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych 29 Radosław Michalak 2018-05-11 14:24:56
Andrzej Kuczyński - Inspektor ds. drogownictwa i inwestycji
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Kuczyński_Andrzej.pdf (1.17 MB) Inspektor ds. drogownictwa i inwestycji 62 Radosław Michalak 2018-05-11 14:27:03
Agnieszka Machnowska - Specjalista ds. Świadczeń Wychowawczych
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Machnowska_Agnieszka.pdf (1.15 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 53 Radosław Michalak 2018-05-11 14:28:22
Monika Morawska - Inspektor ds. obsługi funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Morawska_Monika.pdf (1.2 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 38 Radosław Michalak 2018-05-11 14:29:42
Bożena Orłowska - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Orłowska_Bożena.pdf (1.19 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 33 Radosław Michalak 2018-05-11 14:31:10
Tomasz Orłowski - Naczelnik wydz. rozwoju gospodarczego, infrastruktury technicznej, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Orłowski_Tomasz.pdf (1.22 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 56 Radosław Michalak 2018-05-11 14:32:39
Martyna Pakieła - Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Pakieła_Martyna.pdf (1.24 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 57 Radosław Michalak 2018-05-11 14:33:48
Małgorzata Piotrowska - Naczelnik wydziału finansowo-budżetowego
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Piotrowska_Małgorzata.pdf (1.21 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 34 Radosław Michalak 2018-05-11 14:35:28
Anna Wicińska - Skarbnik
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Wicińska_Anna.pdf (1.23 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 59 Radosław Michalak 2018-05-11 14:36:38
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Danuta Agata Bloch - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Blochach
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Bloch_Danuta_Agata.pdf (1.44 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 39 Radosław Michalak 2018-05-11 14:38:21
Barbara Agata Gałązka - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Długosiodle
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Gałązka_Barbara_Agata.pdf (1.22 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 48 Radosław Michalak 2018-05-11 14:39:24
Urszula Jadwiga Kmoch - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długosiodle
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Kmoch_Urszula_Jadwiga.pdf (1.26 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 36 Radosław Michalak 2018-05-11 14:40:28
Ewa Urszula Krysiak - Dyrektor Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji; Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Krysiak_Ewa_Urszula.pdf (1.3 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 63 Radosław Michalak 2018-05-11 14:41:54
Elżbieta Danuta Michalak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pełniący obowiązki
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Michalak_Elżbieta_Danuta.pdf (1.34 MB) Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem funkcji pełniącego obowiązki kierownika GOPS 169 Radosław Michalak 2018-02-05 15:27:59
Michalak_Elżbieta_Danuta_2.pdf (1.35 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 38 Radosław Michalak 2018-05-11 14:49:19
Beata Rydzewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Bosewie
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Rydzewska_Beata.pdf (1.24 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 51 Radosław Michalak 2018-05-11 14:50:13
Bożena Zasłona - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dalekiem
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Zasłona_Bożena.pdf (1.19 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2017" 34 Radosław Michalak 2018-05-11 14:51:13
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem