kropka2STRONA GŁÓWNA » OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

INFORMACJA:

Oświadczenia majątkowe zgodnie z Art. 24h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami) są składane co roku, najpóźniej do 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Ponadto, członkowie rady gminy i wójt składają oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. Zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta, składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

Oświadczenia majątkowe - archiwum:

Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Oświadczenia majątkowe według stanu majątku na rok 2016

Rada Gminy
Stanisław Alfred Budek - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Budek_Stanisław_Alfred.pdf (1.26 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 78 Radosław Michalak 2017-06-21 10:35:09
Renata Marzena Ciach - Wiceprzewodniczący
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Ciach_Renata_Marzena.pdf (1.27 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 81 Radosław Michalak 2017-06-21 10:37:25
Maria Bożena Gałązka - Przewodniczący
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Gałązka_Maria_Bożena.pdf (1.35 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 77 Radosław Michalak 2017-06-21 10:39:20
Arkadiusz Andrzej Jechna - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Jechna_Arkadiusz_Andrzej.pdf (1.33 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 94 Radosław Michalak 2017-06-21 10:40:46
Kazimierz Jechna - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Jechna_Kazimierz.pdf (1.32 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 79 Radosław Michalak 2017-06-21 10:41:28
Dorota Kaniewska - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Kaniewska_Dorota.pdf (1.31 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 99 Radosław Michalak 2017-06-21 10:42:20
Jan Kolankiewicz - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Kolankiewicz_Jan.pdf (1.29 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 67 Radosław Michalak 2017-06-21 10:43:08
Krzysztof Kowalski - Wiceprzewodniczący
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Kowalski_Krzysztof.pdf (1.37 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 88 Radosław Michalak 2017-06-21 10:44:05
Marzena Kulesza - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Kulesza_Marzena.pdf (1.3 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 90 Radosław Michalak 2017-06-21 10:45:09
Marek Machnowski - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Marek_Machnowski.pdf (1.34 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 100 Radosław Michalak 2017-06-21 10:47:23
Danuta Pakieła - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Pakieła_Danuta.pdf (1.38 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 84 Radosław Michalak 2017-06-21 10:49:02
Tadeusz Janusz Pałubiński - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Pałubiński_Tadeusz_Janusz.pdf (1.23 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 81 Radosław Michalak 2017-06-21 10:52:57
Anna Rosińska - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Rosińska_Anna.pdf (1.29 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 87 Radosław Michalak 2017-06-21 10:53:40
Celina Natalia Rudnik - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Rudnik_Celina_Natalia.pdf (1.35 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 56 Radosław Michalak 2017-06-21 10:55:16
Jadwiga Mirosława Łazarecka - Członek Rady
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Łazarecka_Jadwiga_Mirosława.pdf (1.25 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 69 Radosław Michalak 2017-06-21 10:46:30
Władze Gminy i Pracownicy Urzędu
Joanna Brejnak - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Brejnak_Joanna.pdf (1.3 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 89 Radosław Michalak 2017-06-21 11:34:02
Stanisław Jastrzębski - Wójt
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Jastrzębski_Stanisław.pdf (1.57 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 199 Radosław Michalak 2017-06-21 11:36:14
Ewa Alicja Karczewska - Zastępca Wójta
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Karczewska_Ewa_Alicja.pdf (1.29 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 138 Radosław Michalak 2017-06-21 11:37:14
Beata Paulina Kiełczewska - Inspektor d/s Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Kiełczewska_Beata_Paulina.pdf (1.32 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 76 Radosław Michalak 2017-06-21 11:38:38
Andrzej Dariusz Kuczyński - Inspektor d/s Drogownictwa i Inwestycji
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Kuczyński_Andrzej_Dariusz.pdf (1.35 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 94 Radosław Michalak 2017-06-21 11:40:05
Agnieszka Machnowska - Inspektor d/s świadczeń wychowawczych
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Machnowska_Agnieszka.pdf (1.17 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 87 Radosław Michalak 2017-06-21 11:42:16
Elżbieta Danuta Michalak - Specjalista Pracy Socjalnej
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Michalak_Elżbieta_Danuta.pdf (1.47 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 73 Radosław Michalak 2017-06-21 11:43:54
Monika Morawska - Inspektor d/s Obsługi Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Rodzinnych
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Morawska_Monika.pdf (1.44 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 94 Radosław Michalak 2017-06-21 11:45:19
Bożena Ewa Orłowska - Inspektor d/s Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Orłowska_Bożena_Ewa.pdf (1000.23 KB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 93 Radosław Michalak 2017-06-21 11:51:18
Tomasz Orłowski - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Orłowski_Tomasz.pdf (1.4 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 101 Radosław Michalak 2017-06-21 11:58:22
Martyna Pakieła - Inspektor d/s Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Pakieła_Martyna.pdf (1.37 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 113 Radosław Michalak 2017-06-21 11:59:39
Małgorzata Piotrowska - Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Piotrowska_Małgorzata.pdf (1.46 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 70 Radosław Michalak 2017-06-21 12:01:39
Anna Wicińska - Skarbnik
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Wicińska_Anna.pdf (1.5 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 95 Radosław Michalak 2017-06-21 12:02:27
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Danuta Agata Bloch - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Blochach
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Bloch_Danuta_Agata.pdf (1.4 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 85 Radosław Michalak 2017-06-21 11:03:59
Barbara Agata Gałązka - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Długosiodle
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Gałązka_Barbara_Agata.pdf (1.43 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 79 Radosław Michalak 2017-06-21 11:05:45
Urszula Jadwiga Kmoch - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Długosiodle
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Kmoch_Urszula_Jadwiga.pdf (1.4 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 82 Radosław Michalak 2017-06-21 11:07:46
Ewa Urszula Krysiak - Dyrektor Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji; Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Krysiak_Ewa_Urszula.pdf (1.38 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 109 Radosław Michalak 2017-06-21 11:08:44
Beata Rydzewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Bosewie
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Rydzewska_Beata.pdf (1.36 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 99 Radosław Michalak 2017-06-21 11:09:44
Zofia Szymańska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Szymańska_Zofia.pdf (1.46 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 98 Radosław Michalak 2017-06-21 11:10:41
Szymańska_Zofia_2.pdf (1.34 MB) Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji 11 Radosław Michalak 2018-01-02 15:33:06
Bożena Zasłona - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dalekiem
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Zasłona_Bożena.pdf (1.37 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 77 Radosław Michalak 2017-06-21 11:11:39
Ewa Wanda Zawadzka - Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Długosiodle
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Zawadzka_Ewa_Wanda.pdf (1.42 MB) Oświadczenie majątkowe "grudzień 2016" 110 Radosław Michalak 2017-06-21 11:13:36
Zawadzka_Ewa_Wanda_2017.pdf (1.41 MB) Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji 41 Radosław Michalak 2017-10-25 13:18:12
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem