kropka2STRONA GŁÓWNA » OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

INFORMACJA:

Oświadczenia majątkowe zgodnie z Art. 24h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.01.142.1591 z późn. zmianami) są składane co roku, najpóźniej do 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Ponadto, członkowie rady gminy i wójt składają oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. Zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu wójta, składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

Oświadczenia majątkowe - archiwum:

Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Oświadczenia majątkowe według stanu majątku na rok 2017

Rada Gminy
Władze Gminy i Pracownicy Urzędu
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Elżbieta Danuta Michalak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pełniący obowiązki
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
Michalak_Elżbieta_Danuta.pdf (1.34 MB) Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem funkcji pełniącego obowiązki kierownika GOPS 76 Radosław Michalak 2018-02-05 15:27:59
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem