kropka2STRONA GŁÓWNA » UCHWAŁY RADY GMINY

drukWersja do druku

Uchwała Nr XXIII/253/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Stare Bosewo - ul. Wąska do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wyszkowskiego:

  1. Zalicza się drogę w miejscowości Stare Bosewo - ul. Wąska do kategorii dróg gminnych.
  2. Przebieg drogi określają załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI (2)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
xxiii-253-2017_zal_1.pdf (41.12 KB) Opis drogi 82 Radosław Michalak 2017-08-17 12:49:34
xxiii-253-2017_zal_2.pdf (347.43 KB) Mapa 80 Radosław Michalak 2017-08-17 12:49:34
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem