kropka2STRONA GŁÓWNA » OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

nieaktualne

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Nowa Wieś Ogłoszenie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Warszawie o przetargu ustnym ograniczonym na sprze(...)  cała treść ogłoszenia

Data wprowadzenia:2016-08-16
Czas wprowadzenia:21:36:27
Data ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Czas ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Licznik odwiedzin:308

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

nieaktualne

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Blochy Ogłoszenie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Warszawie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nie(...)  cała treść ogłoszenia

Data wprowadzenia:2016-08-16
Czas wprowadzenia:21:32:29
Data ostatniej modyfikacji:2016-08-16
Czas ostatniej modyfikacji:21:35:49
Licznik odwiedzin:282

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

nieaktualne

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pu(...)  cała treść ogłoszenia

Data wprowadzenia:2016-07-19
Czas wprowadzenia:09:11:02
Data ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Czas ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Licznik odwiedzin:295

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż koparko-ładowarki

nieaktualne

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż koparko-ładowarki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Długosiodle, ul. Poświętne 36, 07-210 Długosiodło, ogłasza przetarg nieograniczony w drodze ustnej licytacji na sprzedaż koparko(...)  cała treść ogłoszenia

Data wprowadzenia:2016-07-18
Czas wprowadzenia:08:59:15
Data ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Czas ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Licznik odwiedzin:338

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

nieaktualne

Ogłoszenie o naborzePartnera do projektu Urząd Gminy Długosiodło, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej(...)  cała treść ogłoszenia

Data wprowadzenia:2016-05-17
Czas wprowadzenia:13:53:34
Data ostatniej modyfikacji:2016-05-17
Czas ostatniej modyfikacji:13:57:16
Licznik odwiedzin:404

Zapytanie ofertowe

nieaktualne

Zapytanie ofertowena opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Długosiodło ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Rewitalizacji dla (...)  cała treść ogłoszenia

Data wprowadzenia:2016-05-06
Czas wprowadzenia:17:03:31
Data ostatniej modyfikacji:2016-05-06
Czas ostatniej modyfikacji:17:04:48
Licznik odwiedzin:476

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

nieaktualne

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pu(...)  cała treść ogłoszenia

Data wprowadzenia:2016-04-21
Czas wprowadzenia:16:23:04
Data ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Czas ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Licznik odwiedzin:295

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

nieaktualne

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pu(...)  cała treść ogłoszenia

Data wprowadzenia:2016-03-30
Czas wprowadzenia:15:36:58
Data ostatniej modyfikacji:2016-03-30
Czas ostatniej modyfikacji:15:39:58
Licznik odwiedzin:295

Informacja dla producentów rolnych

nieaktualne

Informacja dla producentów rolnych Wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Wójt Gminy Długosiodło informuje, że w przypadku wystąpienia szkód w uprawach ozimych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania w gos(...)  cała treść ogłoszenia

Data wprowadzenia:2016-03-30
Czas wprowadzenia:11:38:30
Data ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Czas ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Licznik odwiedzin:270

Ogłoszenie o konsultacjach

nieaktualne

Ogłoszenie o konsultacjach Strategii Rozwoju Gminy Długosiodło na lata 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku Przedstawiam do konsultacji Strategię Rozwoju Gminy Długosiodło na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2025 roku. W(...)  cała treść ogłoszenia

Data wprowadzenia:2016-01-21
Czas wprowadzenia:15:17:30
Data ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Czas ostatniej modyfikacji:nie modyfikowano
Licznik odwiedzin:442
Strona: 5 z 16
« Poprzednia Następna »
[1]...[3][4][5][6][7]...[16]
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem