Informacja o konsultacji "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi"

nieaktualne

Data zamieszczenia:2017-10-27
Data deaktualizacji:2017-11-02
Licznik odwiedzin:208

Konsultacja
Rocznego Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

W związku z obowiązkiem jaki nakłada na samorządy ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedstawiam do konsultacji PROJEKT ROCZNEGO PROGRAU WSPÓŁPRACY GMINY DŁUGOSIOŁO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁANOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 r.

Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie do dnia 02 listopada 2017 roku do godz. 16:00 na dziennik podawczy Urzędu Gminy ul. T. Kościuszki 2, I piętro, pokój nr 1 lub e-mailem: gmina@dlugosiodlo.pl.

Z up. Wójta
/-/ Ewa Alicja Karczewska
Zastępca Wójta

ZAŁĄCZNIKI (3)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
uchwała.pdf (39.53 KB) Projekt uchwały RPW na 2018 rok 74 Radosław Michalak 2017-10-27 15:29:27
RPW_2018.pdf (87.63 KB) Roczny Program Współpracy na 2018 r. 71 Radosław Michalak 2017-10-27 15:29:27
formularz.doc (32 KB) Formularz uwag do projektu 69 Radosław Michalak 2017-10-27 15:29:27
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem