kropka2STRONA GŁÓWNA » OBWIESZCZENIA

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Dodano: 2016-09-21 - godz: 14:11:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (w postaci piasków i żwirów o różnym uziarnieniu) w m. Prabuty, gm. Długosiodło na działkach o numerach ewidencyjnych 685 i 658.

...więcej »

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Dodano: 2016-09-19 - godz: 14:32:23

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie drogi gminnej Plewki - Stare Suski.

...więcej »

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Dodano: 2016-09-16 - godz: 10:39:53

Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej - dwa przejścia pod torem linii kolejowej w miejscowości Stare Bosewo.

...więcej »

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Dodano: 2016-08-17 - godz: 21:47:13

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wszczęciu postępowania na wniosek Starosty Powiatu Wyszkowskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. na "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2648W i nr 4403W z drogą gminną nr 440206W w miejscowości Stare Bosewo".

...więcej »

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Dodano: 2016-08-17 - godz: 21:45:58

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Długosiodło ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie drogi gminnej Plewki-Stare Suski"

...więcej »

Obwieszczenie o podjęciu postępowania

Dodano: 2016-08-12 - godz: 22:45:25

Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wniosku dotyczącym przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji piasków ze złoża „Przetycz Folwark” działka ewidencyjna nr 554 z obrębu 0028 w miejscowości Przetycz Folwark

...więcej »

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Dodano: 2016-08-11 - godz: 22:24:18

Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

...więcej »

Zawiadomienie

Dodano: 2016-08-03 - godz: 15:35:35

Wójt Gminy Długosiodło zawiadamia o wydaniu przez Wójta Gminy Długosiodło decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 3 sierpnia 2016 r., znak: RZ.6220.7.9.2016.ŁS dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4403W i nr 2648W na odcinku DK nr 8 - Długosiodło - Stare Bosewo - Prabuty"

...więcej »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Dodano: 2016-08-03 - godz: 14:46:29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zakładu produkcji wędlin w miejscowości Marianowo na działce 46, gmina Długosiodło, powiat wyszkowski”.

...więcej »

Informacja Ministerstwa Środowiska

Dodano: 2016-07-27 - godz: 15:22:22

Informacja Ministerstwa Środowiska ws. prac obserwacyjno-pomiarowych w lasach na terenie całego kraju

...więcej »
Strona: 4 z 13
« Poprzednia Następna »
[1][2][3][4][5][6]...[13]
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem