kropka2STRONA GŁÓWNA » OBWIESZCZENIA

Obwieszczenie RDOŚ

Dodano: 2017-12-29 - godz: 15:21:44

Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ws. przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej Przetycz-Folwark - Augustowo."

...więcej »

Obwieszczenie RDOŚ

Dodano: 2017-12-06 - godz: 10:59:05

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2017 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej od drogi gminnej Nr 440223W do drogi gminnej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło".

...więcej »

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Dodano: 2017-12-05 - godz: 15:00:04

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długosiodło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

...więcej »

Obwieszczenie RDOŚ

Dodano: 2017-09-20 - godz: 12:22:58

Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ws. przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej od drogi gminnej Nr 440223W do drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło."

...więcej »

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Dodano: 2017-08-28 - godz: 08:24:45

Starosta Powiatu Wyszkowskiego zawiadamia, że z urzędu ustalił odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Starym Bosewie i Wyszkowie.

...więcej »

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania

Dodano: 2017-08-18 - godz: 14:48:16

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków metodą odkrywkową w miejscowości Przetycz - Folwark

...więcej »

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania

Dodano: 2017-08-18 - godz: 14:46:51

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego w miejscowości Prabuty.

...więcej »

Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Dodano: 2017-07-25 - godz: 09:36:59

Zawiadomienie ws. wszczęcia postępowania administracyjnego ws. ustalenia odszkodowania za nieruchomości gruntowe o nieuregulowanym stanie prawnym położone w miejscowości Stare Bosewo i mieście Wyszków.

...więcej »

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Dodano: 2017-07-20 - godz: 11:37:11

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 685 i 658 w miejscowości Prabuty, gm. Długosiodło.

...więcej »

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Dodano: 2017-07-20 - godz: 11:36:37

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków metodą odkrywkową z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 554 z obrębu 0028 w miejscowości Przetycz Folwark gm. Długosiodło.

...więcej »
Strona: 3 z 15
« Poprzednia Następna »
[1][2][3][4][5]...[15]
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem