kropka2STRONA GŁÓWNA » OBWIESZCZENIA

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodano: 2011-04-11 - godz: 10:19:44

Urząd Gminy Długosiodło zawiadamia, że dnia 08 kwietnia 2011r. wydana została przez Wójta Gminy Długosiodło decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie nieruchomości we wsiach: Marianowo, Adamowo, Zygmuntowo, Stasin, Sieczychy w gminie Długosiodło.

...więcej »

Obwieszczenie w sprawie wyborów uzupełniających

Dodano: 2011-03-25 - godz: 15:09:34

Wójt Gminy Długosiodło podaje do wiadomości wyborców granice okręgu wyborczego Nr 8, w którym w dniu 22 maja 2011 r. przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające.

...więcej »

Zawiadomienie w sprawie "Budowa Zakładu Produkcji Garmażeryjnej"

Dodano: 2011-03-23 - godz: 15:13:15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowa Zakładu Produkcji Garmażeryjnej w m. Zamość, gm. Długosiodło, powiat wyszkowski”

...więcej »

Zawiadomienie w sprawie „Budowy stacji diagnostycznej wraz z częścią warsztatową i handlową"

Dodano: 2011-03-23 - godz: 13:23:17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji diagnostycznej wraz z częścią warsztatową i handlową w m. Długosiodło, gmina Długosiodło, na działce nr ew. 779/1”

...więcej »

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło z dnia 21.03.2011

Dodano: 2011-03-23 - godz: 10:41:38

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło zawiadamia o wydaniu przez RDOŚ w Warszawie postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie nieruchomości we wsiach: Marianowo, Adamowo, Zygmuntowo, Stasin, Sieczychy w gminie Długosiodło.

...więcej »

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 stycznia 2011 r.

Dodano: 2011-01-27 - godz: 14:34:08

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 stycznia 2011 r. o wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wydanie opinii w zwiazku z przeprowadzaną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej Nr 4407W na odcnku Nowa Wieś - Porządzie.

...więcej »

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Dodano: 2011-01-25 - godz: 13:38:29

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia o wydaniu postanowienia z dnia 13 stycznia 2011 roku, które utrzymuje w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 września 2010 roku nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej relacji Ostrołęka - Wyszków..."

...więcej »

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Dodano: 2011-01-25 - godz: 13:36:13

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 stycznia 2011 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie.

...więcej »

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło

Dodano: 2011-01-25 - godz: 13:35:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Długosiodło o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Długosiodło na lata 2010-2015”.

...więcej »
Strona: 18 z 18
« Poprzednia Następna »
[1]...[15][16][17][18]
flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem