kropka2STRONA GŁÓWNA » OBWIESZCZENIA

drukWersja do druku

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania

Dodano: 2017-08-18 - godz: 14:46:51

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2017 poz. 1257 ), w związku z art. 74 ust. 3, art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r. poz. 1405) Wójt Gminy Długosiodło podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia nr RZ.6062.3.18.2017.MP z dnia 17.08.2017 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego w miejscowości Prabuty gm. Długosiodło, w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 685 i 656 pow. wyszkowski, woj. mazowieckie.

  1. Z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni (od dnia podania informacji do publicznej wiadomości) w siedzibie Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00.
  2. Informację o wydaniu postanowienia podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscowościach położenia planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
ZAŁĄCZNIKI (1)
Nazwa pliku: Rozmiar: Opis: Pobrano: Zaimportował: Data i czas:
postanowienie_Prabuty.pdf (689.67 KB) Postanowienie nr RZ.6062.3.18.2017.MP z dnia 17.08.2017 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego w miejscowości Prabuty 78 Radosław Michalak 2017-08-18 14:47:51
Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików » tutaj « publikujemy listę polecanego przez nas oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

flaga Biuletym Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło |2010 - 2018| Kontakt z webmasterem