Zarządzenie nr: 0050.10.2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Dodano: 06 lutego 2019 r. - godz. 11:11

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.10.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Długosiodle"

Na podstawie art.33 ust.3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U z 2018 r. poz. 994) i art. 8 ust.2 oraz art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U z 2018r. poz.1316) w uzgodnieniu z pracownikami , zarządza się co następuje:

§ 1.

Wprowadza się „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Długosiodle”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. oświaty i kadr.

§ 3.

Traci moc regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z dnia 9 kwietnia 2009r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-01-15 godz. 13:39

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 342 730

Liczba pojedynczych informacji:
3 164

Liczba plików (załączników):
5 397

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe