Zarządzenie nr: 0050.9.2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Dodano: 06 lutego 2019 r. - godz. 11:08

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.9.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2019.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj. z 2018 r. poz.994 z późn.zm./ w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych /Dz. U. z 2017 poz.2447 / zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych do realizacji w roku 2019 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom wydziałów w Urzędzie Gminy w Długosiodle oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-02-25 godz. 14:00

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 305 007

Liczba pojedynczych informacji:
2 936

Liczba plików (załączników):
4 832