Zarządzenie nr: 0050.6.2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku

Dodano: 06 lutego 2019 r. - godz. 10:56

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.6.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), w związku z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe /Dz.U . z 2018r. poz. 996 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady rekrutacji i harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 737

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061