Zarządzenie nr: 0050.46.2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku

Dodano: 08 kwietnia 2019 r. - godz. 13:40

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.46.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy

Na podstawie art.129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /Dz.U. z 2018r. poz.917 ze zm./ oraz art.7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2018r. poz. 1260 ze zm. /zarządzam co następuje:

§ 1.

Dzień 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy.

§ 2.

Dzień o którym mowa w § 1 zostanie odpracowany w sobotę 27 kwietnia 2019 r. w godzinach 8.00 - 16.00.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-06-01 godz. 14:35

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 650 389

Liczba pojedynczych informacji:
2 994

Liczba plików (załączników):
4 936