Zarządzenie nr: 0050.50.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku

Dodano: 08 kwietnia 2019 r. - godz. 13:36

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.50.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 5 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 1587)zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się konkurs przeprowadzony w dniu 4 kwietnia 2019 r. na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-10-14 godz. 16:41

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 012 869

Liczba pojedynczych informacji:
2 835

Liczba plików (załączników):
4 549