Zarządzenie nr: 0050.27.2021 z dnia 18 lutego 2021 roku

Dodano: 18 lutego 2021 r. - godz. 14:34

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.27.2021

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 18 lutego 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Przedszkola Samorządowego w Długosiodle.

Na podstawie art 110 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe / Dz. U. z 2020 r. , poz.910 / zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam aneks Nr 4 Przedszkola Samorządowego w Długosiodle zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam: Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Długosiodle.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 luty 2021 r.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2021)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2021-04-15 godz. 15:26

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
3 631 634

Liczba pojedynczych informacji:
3 267

Liczba plików (załączników):
5 663

Mapa strony

Informacje o serwisie

Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe