Zarządzenie nr: 0050.20.2019 z dnia 8 lutego 2019 roku

Dodano: 12 lutego 2019 r. - godz. 09:44

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.20.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 8 lutego 2019 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i odwozu uczniów obowiązujący w Gminie Długosiodło

Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe /Dz. U. z 2018 r. poz.996 z poźn.zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się „Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół oraz zasad sprawowania nad nimi opieki w tym czasie na terenie Gminy Długosiodło” stanowiący załącznik do zarządzenia. Regulamin obowiązuje uczniów objętych dowozem.

§ 2.

Regulamin obowiązuje przewoźnika wykonującego dowóz i odwóz uczniów do szkół i ze szkół do domu, opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami w czasie dowozu i odwozu, uczniów korzystających z dowozu oraz ich rodziców.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół oraz zasad sprawowania nad nimi opieki w tym czasie na terenie Gminy Długosiodło.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-06-01 godz. 14:35

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 650 354

Liczba pojedynczych informacji:
2 994

Liczba plików (załączników):
4 936