Zarządzenie nr: 0050.12.2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku

Dodano: 07 lutego 2019 r. - godz. 15:55

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Zarządzenie Nr 0050.12.2019

Wójta Gminy Długosiodło

z dnia 29 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Na podstawie § 17 ust.2 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonego zarządzeniem Nr 0050.10.2019 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 24 stycznia 2019 r. w związku z decyzją pracowników podjętą na zebraniu w dniu 28 stycznia 2019 r. - zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje Komisję Socjalną do prac związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w następującym składzie:

  1. Marta Rychlicka - Przewodniczący komisji,
  2. Łukasz Szyszkowski - zastępca przewodniczącego,
  3. Beata Kiełczewska - członek komisji,
  4. Łukasz Reising - członek komisji,
  5. Marcin Bacławski - członek komisji.

§ 2.

Zakres działania Komisji Socjalnej określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Urzędzie Gminy w Długosiodle.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-02-19 godz. 12:04

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 292 996

Liczba pojedynczych informacji:
2 935

Liczba plików (załączników):
4 822