Wybory Parlamentarne 2019

Informacja Wójta Gminy Długosiodło

Dodano: 30 sierpnia 2019 r. - godz. 11:58

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane do dnia 13 września 2019 r. (tj. piątek) w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło pokój nr 3 (I piętro) ul.Tadeusza Kościuszki 2. Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

Zgłoszenia dokonują pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika komitetu wyborczego, dołącza do zgłoszenia upoważnienie wystawione przez pełnomocnika. W przypadku przedłożenia kopii upoważnienia należy okazać jego oryginał.

Jednocześnie informuję, że sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych , zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych, a także dokonywania zmian w ich składach oraz tryb przeprowadzenia losowania określa uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz.267)

Druki zgłoszeń stanowią załączniki do wyżej wymienionej Uchwały.

Uchwała wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl (zakładka „Akty prawne”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.dlugosiodlo.pl

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 3)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-02-25 godz. 14:00

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 305 085

Liczba pojedynczych informacji:
2 936

Liczba plików (załączników):
4 832