Wybory Samorządowe 2018

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Dodano: 17 września 2018 r. - godz. 12:02

Zmodyfikowano: 17 września 2018 r. - godz. 13:56

W związku z wyborami do organów samorządu terytorialnego, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane do dnia 21 września 2018 r. (tj. piątek) w siedzibie Urzędu Gminy Długosiodło pokój nr 3 (I piętro) ul.Tadeusza Kościuszki 2. Zgłoszenia są przyjmowane każdego dnia w godzinach 8.00 do 15.00.

Zgłoszenia dokonują pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika komitetu wyborczego, dołącza do zgłoszenia upoważnienie wystawione przez pełnomocnika. W przypadku przedłożenia kopii upoważnienia należy okazać jego oryginał.

Jednocześnie informuję, że zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie następuje zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Druki zgłoszeń stanowią załączniki do wyżej wymienionej Uchwały.

Uchwała wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl (zakładka „Wzory dokumentów”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.dlugosiodlo.pl

WÓJT
/-/ Stanisław Jastrzębski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Historia zmian dokumentu ↓

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-06-01 godz. 14:35

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 650 620

Liczba pojedynczych informacji:
2 994

Liczba plików (załączników):
4 936