Uchwała nr: V/51/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Dodano: 24 czerwca 2019 r. - godz. 08:26

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr V/51/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy za bezzasadną

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późń zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wniesioną w dniu 31 grudnia 2018 r. skargę na działalność Wójta Gminy uznaje się za bezzasadną.

§ 2.

Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Teresa Paradowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 626

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061