Uchwała nr: IV/40/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Dodano: 11 kwietnia 2019 r. - godz. 09:03

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr IV/40/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz § 23 ust. 1 Statutu Gminy Długosiodło uchwalonego uchwałą Rady Gminy Długosiodło Nr XXXII/391/2018 r. z dnia 16 października 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 30 października 2018 r., poz.10342 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć plan pracy Rady Gminy Długosiodło na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-01-15 godz. 16:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 217 434

Liczba pojedynczych informacji:
2 898

Liczba plików (załączników):
4 671