Uchwała nr: IV/39/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Dodano: 11 kwietnia 2019 r. - godz. 09:02

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr IV/39/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz.994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz §74 Statutu Gminy Długosiodło uchwalonego uchwałą Rady Gminy Długosiodło Nr XXXII/391/2018 r. z dnia 16 października 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 30 października 2018 r., poz.10342 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Długosiodło wybiera się radną Mariolę Renatę Kruszewską.

§ 2.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Długosiodło, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej bip.dlugosiodlo.pl.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-01-15 godz. 16:42

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 217 297

Liczba pojedynczych informacji:
2 898

Liczba plików (załączników):
4 671