Uchwała nr: IV/38/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Dodano: 11 kwietnia 2019 r. - godz. 09:01

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr IV/38/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18b ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz.994, 1000, 1349, 1432 i 2500 r.) oraz §74 Statutu Gminy Długosiodło uchwalonego uchwałą Rady Gminy Długosiodło Nr XXXII/391/2018 r. z dnia 16 października 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 30 października 2018 r., poz.10342 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Długosiodło liczącą 5 członków w składzie:

  1. Banaszek Krzysztof
  2. Jechna Kamil
  3. Kruszewska Mariola Renata
  4. Pawłowski Rafał
  5. Zakrzewska Małgorzata.

§ 2.

Komisja na posiedzeniu, dokona wyboru ze swego grona wiceprzewodniczącego komisji.

§ 3.

Przedmiot działania komisji określa ustawa o samorządzie gminnym i Statut Gminy Długosiodło.

§ 4.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Długosiodło, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej bip.dlugosiodlo.pl.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-11 godz. 21:27

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 865 003

Liczba pojedynczych informacji:
3 061

Liczba plików (załączników):
5 064