Uchwała nr: IV/37/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

Dodano: 11 kwietnia 2019 r. - godz. 09:00

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr IV/37/2019

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz.994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz §64 ust.2 Statutu Gminy Długosiodło uchwalonego uchwałą Rady Gminy Długosiodło Nr XXXII/391/2018 r. z dnia 16 października 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 30 października 2018 r., poz.10342 z późn.zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Długosiodło wybiera się radnego Rafała Pawłowskiego.

§ 2.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Długosiodło, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej bip.dlugosiodlo.pl.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2020)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2020-08-04 godz. 20:08

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
2 846 645

Liczba pojedynczych informacji:
3 060

Liczba plików (załączników):
5 061