Uchwała nr: XXVIII/341/2018 z dnia 22 marca 2018 roku

Dodano: 14 września 2018 r. - godz. 09:13

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXVIII/341/2018

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz..U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 11 ust.1 statutu sołectwa Grądy Zalewne uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa we wsi Grądy Zalewne na dzień 6 kwietnia 2018 roku o godzinie 13.00 w lokalu Grądy Zalewne nr 13.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-06-25 godz. 12:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 807 270

Liczba pojedynczych informacji:
2 771

Liczba plików (załączników):
4 431