Uchwała nr: XXVIII/336/2018 z dnia 22 marca 2018 roku

Dodano: 14 września 2018 r. - godz. 08:44

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXVIII/336/2018

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 22 marca 2018 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XX/286/2012 z dnia 25 października 2012 r.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 i 4-7 ust. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 ze zm.), Rada Gminy Długosiodło uchwala co następuje:

W Uchwale Rady Gminy Długosiodło Nr XX/286/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Długosiodło, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Długosiodło oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Zmienia się załącznik nr 1, poprzez wykreślenie przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-06-25 godz. 12:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 807 403

Liczba pojedynczych informacji:
2 771

Liczba plików (załączników):
4 431