Uchwała nr: XXVIII/335/2018 z dnia 22 marca 2018 roku

Dodano: 14 września 2018 r. - godz. 08:39

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXVIII/335/2018

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 22 marca 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz. 2222 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIII/148/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło do kategorii dróg gminnych w załączniku nr 1 wyrazy: „od drogi powiatowej Nr 4403W do nieruchomości nr ew. 376/7, 376/6” zastępuje się wyrazami „od drogi powiatowej Nr 2648W do nieruchomości nr ew. 965”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-06-25 godz. 12:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 807 283

Liczba pojedynczych informacji:
2 771

Liczba plików (załączników):
4 431