Uchwała nr: XXIX/358/2018 z dnia 25 maja 2018 roku

Dodano: 27 sierpnia 2018 r. - godz. 12:55

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXIX/358/2018

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r. poz.994 z poźn.zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

 1. W uchwale Nr XXIV/361/2013 r. Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długosiodło Załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Długosiodło otrzymuje brzmienie:

  "WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

  Do jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej gminy należą:

  1. Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle.
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle.
  3. Przedszkole Samorządowe w Długosiodle.
  4. Szkoła Podstawowa im.Papieża Jana Pawła II w Blochach.
  5. Szkoła Podstawowa im.Janusza Korczaka w Dalekiem
  6. Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Długosiodle.
  7. Zespół Szkół w Starym Bosewie
  8. Gminna Biblioteka Publiczna w Długosiodle z filiami w Blochach i Starym Bosewie.
  9. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Długosiodle.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-06-25 godz. 12:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 807 348

Liczba pojedynczych informacji:
2 771

Liczba plików (załączników):
4 431