Uchwała nr: XXVII/305/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dodano: 23 lutego 2018 r. - godz. 13:11

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXVII/305/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2018 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ oraz § 26 ust. 4 Statutu Gminy Długosiodło zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/361/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć plany pracy komisji Rady Gminy Długosiodło na 2018 rok jak przedstawiają załączniki nr 1 - 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 4)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-06-25 godz. 12:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 807 274

Liczba pojedynczych informacji:
2 771

Liczba plików (załączników):
4 431