Uchwała nr: XXVII/304/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dodano: 23 lutego 2018 r. - godz. 12:48

Ostatnio zmodyfikowano: nie modyfikowano

Uchwała Nr XXVII/304/2017

Rady Gminy Długosiodło

z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiodło na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Rady Gminy stanowiącego załącznik Nr 6 do Statutu Gminy Długosiodło zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/361/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć plan pracy Rady Gminy Długosiodło na 2018 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 1)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2018)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

godziny pracy: Pn - Pt, 8.00 - 16.00

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2018-12-12 godz. 15:54

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 561 027

Liczba pojedynczych informacji:
2 522

Liczba plików (załączników):
4 049