Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Dodano: 26 czerwca 2018 r. - godz. 11:28

Informacja nieaktualna od: 03 sierpnia 2018 r. - godz. 23:59

Wójt Gminy Długosiodło
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Długosiodło,
położonych w obrębie ewidencyjnym 0007 Chrzczanka Włościańska, gmina Długosiodło.

Pozycja 1

Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 324/16 o powierzchni 0,1401 ha, w tym użytki w klasach:

  • grunty orne RVI – 0,1401 ha.

Księga wieczysta nr OS1W/00021333/3 jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło zatwierdzonego Uchwałą XX/134/2004 Rady Gminy w Długosiodle z dnia 05 listopada 2004 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 316 poz. 10429 z dnia 24 grudnia 2004 r., działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o symbolu MN.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30 000,00 zł

Wadium wynosi 3 000,00 zł

Pozycja 2

Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 324/22 o powierzchni 0,1006 ha, w tym użytki w klasach:

  • grunty orne RVI – 0,1006 ha.

Księga wieczysta nr OS1W/00021333/3 jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło zatwierdzonego Uchwałą XX/134/2004 Rady Gminy w Długosiodle z dnia 05 listopada 2004 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 316 poz. 10429 z dnia 24 grudnia 2004 r., działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o symbolu MN.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20 000,00 zł

Wadium wynosi 2 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 03 sierpnia 2018 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu w Długosiodle.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA (LICZBA PLIKÓW: 2)

i
Informacja w sprawie plików dodanych jako załączniki:
Wszystkie dokumenty publikowane w biuletynie w formie załączników mają format zatwierdzony w "Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". W przypadku problemów z otwarciem pobranych plików, w artykule "Oprogramowanie do obsługi załączników" publikujemy listę przykładowego oprogramowania obsługującego udostępniane dokumenty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długosiodło (2010 - 2019)

Dane kontaktowe / Adres redakcji

Urząd Gminy Długosiodło

ul. Kościuszki 2

07-210 Długosiodło

tel. 29 64-23-650

fax. 29 74-12-526

www.dlugosiodlo.pl

e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl

e-mail administratora: admin@dlugosiodlo.pl

Statystyka

Ostatnia aktualizacja treści strony:
2019-06-25 godz. 12:59

Liczba odwiedzin (od 2010-02-22):
1 807 269

Liczba pojedynczych informacji:
2 771

Liczba plików (załączników):
4 431